LOIS

1962-2022

LOIS

1962-2022

Lois Jeans ble etablert i Spania i 1962 og var det første europeiske jeansmerket som erobret verden. Ambisiøse grunnleggere; Manuel og Joaquin Sáez Merino viet livene sine til å bygge opp en merkevare som ville bli hyllet for sin signaturpassform og stil verden over.

Deres visjon om den perfekte balansen mellom komfort og stil gjorde Lois til en stor suksess på hele 70- og 80-tallet. I motsetning til de andre store jeansmerkene på den tiden, introduserte Lois noe nytt; en sexy og moteriktig jeans. Den gang ble jeans ofte forbundet med arbeidsklær, cowboyer og komfort. Nå var de laget for å danse i, og moteikoner og musikere som Rod Stewart og ABBA innså snart at Lois passet perfekt. Etterhvert var det mange andre som fulgte etter.

“Lois brakte noe nytt; et sexy og fasjonabelt par jeansbukser.»

Established in Spain in 1962, Lois Jeans was the first European fashion jeans brand to conquer the world. Ambitious founders; Manuel and Joaquin Sáez Merino devoted their lives to building a brand that would be celebrated for its signature fit and style all over the world.

Their vision on the perfect balance between comfort and style turned Lois into a huge success all throughout the 70’s and 80’s. Contrary to the other great jeans brands of that time, Lois brought something new; a sexy and fashionable pair of jeans. Back then, jeans were often associated with work- wear, cowboys and comfort. Now, they were made for dancing in and fashion icons and musicians such as Rod Stewart and ABBA soon recognised that Lois was their perfect fit. Needless to say, many others followed.

“Lois brought something new; a sexy & fashionable pair of jeans.”

«Ut på dansegulvet!»

Lois har alltid vært tiltrukket av musikkens verden. Da Pinkpop (den første musikkfestivalen i det sørlige Nederland) startet i 1970, bestemte Lois seg for å sponse arrangementet. Da fokuset flyttet seg til internasjonale musikere, ble popfestivalen en stor suksess, og det ble snart utsolgt hvert år. Lois fortsatte å sponse arrangementet i mange år, og den dag i dag er hun fortsatt en stor tilhenger av morsomme, frie og kjærlige festivalvibber. Musikk binder folk sammen.

Lois så noe i ABBA før andre gjorde det. De begynte å sponse ABBA i 1974, dagen før de vant Eurovision Song Contest. Lois var der for deres store gjennombrudd, så vel som under den umiddelbare suksessen som fulgte. Denne sponsingen ble markert som en av de første kjendissigneringene på den tiden.

«The Yoko.»

1960- og 70-tallet var en endringstid for kvinner og jobb. Under disse betydelige endringene ga Lois ut sin «Yoko»-passform, eksklusivt designet for kvinner. Dette tilpassede og midjeflatterende produktet var et første skritt mot å revolusjonere jeans for kvinner for alltid.

Lois has always been drawn to the world of music. When Pinkpop (the first music festival in the south of the Netherlands) kicked off in 1970, Lois decided to sponsor the event. When the focus shifted to international musicians, the pop festival became a huge success, and soon it was sold out every year. Lois continued to sponsor the event for several years and, to this day, remains a huge fan of fun, free spirited and loving festival vibes. Music connects.

Lois saw something in ABBA before the big public did. They started to sponsor ABBA in 1974, the day before they won the Eurovision Song Contest. Lois was there for their big break, as well as during the immediate success that followed after. This sponsorship was marked as one of the first celebrity endorsements of that time.

“The Yoko.”

The 1960s and ‘70s were a transformative time for women and work. During these significant changes Lois released their ‘Yoko’ fit, exclusively designed for women. This fitted and waist flattering flare was a first step towards revolutionising women’s jeans forever.

“Get up and dance!”

Opp gjennom historien har Lois vært kjent for sine ikoniske og morsomme reklamefilmer sammen med kjente merkevareambassadører.

På begynnelsen av 80-tallet gjorde også disco-looken sitt inntog. Plaggene besto mest av glitter, gull, sølvaktige neonfarger og glitter. De var laget slik at man kunne bevege seg godt i dem. Discofeberen til Lois var inspirert av 80-tallet da Lois regjerte på dansegulvet. Mens buksene hovedsakelig var trange, skulle jerseyene være et par størrelser for store. Jane Fonda startet aerobic-bølgen og alle kvinner ble hypnotisert av høy benføring. Derfor dukket spandex og fargerike sykkelshorts opp.
I 1982 sponset Lois også Mark Thatcher som var savnet i seks dager i Sahara mens han kjørte en Peugeot 504 i Paris-Dakar Rally.

Björn Borg

Rod Stewart 

Blondie

Throughout history Lois has been famous for its iconic and fun commercials together with famous brand ambassadors.

In the beginning of the 80’s the disco look also made its appearance. Garments mostly featured glitter, gold, silver neon colors and glitter. It was made so that you could move well in them. The disco fever of Lois was inspired by the 80’s when Lois ruled the dance floor. Whereas pants were predominantly tight, jerseys were actually worn a few sizes too big. Jane Fonda introduced aerobics and all women were under the spell of moving legs, and so spandex and colorful cycling shorts made their appearance. Lois also sponsored Mark Thatcher who went missing for six days in the Sahara whilst driving a Peugeot 504 in the 1982, Paris-Dakar Rally.

Rod Stewart 

Björn Borg

Blondie

På 90-tallet fortsatte Lois strategien med å samarbeide med musikere og kjendiser. Det ble også gjort samarbeid med større prosjekter som filmproduksjoner. 

På slutten av 1990-tallet dukket «Casual chic»-kleskoden opp, og plaggene som hørte til i den koden, var hovedsakelig jeans med en liten «wash», skjorter med spaghettistropper, «belly»-skjorter og sportsklær. I denne perioden var denim utrolig populær i Europa, og mange klesprodusenter kastet seg på denne voksende trenden.

Flere og flere selskaper oppdaget i denne perioden lavkostproduksjon i Asia, men Lois var tro mot sin familiearv og beholdt produksjonen i Spania. 

In the 90s, Lois continued the strategy of partnering with musicians and celebrities. Collaborations were also done with larger projects such as film productions.

The casual chic dress code emerged in the late 1990s, and garments that fell under it were mainly jeans with a slight “wash”, shirts with spaghetti straps, belly shirts and athletic wear. During this period, denim was incredibly popular in Europe, and many clothing manufacturers capitalized on this growing trend.

In this period of time, more and more companies discovered low-cost manufacturing in Asia but Lois stayed true to their family heritage by keeping production in Spain. 

«Vendepunkt»

Selv om Lois var et førstevalg og favoritt blant mange, overlevde ikke merkevaren den uunngåelige krisen på 90-tallet. Mens andre merkevarer flyttet produksjonen sin til fabrikker i Kina og Bangladesh, forble Lois tro mot sin visjon om spansk produksjon og håndverk. Dette gjorde det umulig for dem å konkurrere med de synkende markedsprisene, og de ble tvunget til å ta et skritt tilbake.

“Turning point”

Even though Lois was a first and favourite of many, the brand sadly did not survive the inevitable crisis of the 90’s. While other brands out-sourced their production to factories in China and Bangladesh, Lois stayed true to their vision of Spanish production and craftsmanship. This made it impossible for them to compete with the lowering prices of the market and they were forced to take a step back.

«Spansk artisteri og nederlandsk fantasi.»

Vi introduserer Los Hermanos Azules

Etter noen mislykkede forsøk på å snu merkevaren var det Los Hermanos Azules, et nederlandsk partnerskap, som visste hvordan de skulle plassere Lois tilbake på kartet. Det krevde ikke bare visjon og økonomiske ressurser, men enda viktigere var det en dyp forståelse av og respekt og kjærlighet til essensen og historien til merkevaren. I 2015 ble Lois introdusert på nytt. Denne gangen med en kjent historie, men et nytt og forfrisket utseende.

Familien er en viktig pilar i Lois. Å fortsatt få lov til å jobbe med familien som har ansvaret for fortidens suksess, er et privilegium. Kunnskap har blitt overført mellom generasjoner, og vi føler oss beæret over å videreføre denne arven sammen.Menneskene som jobber for Lois er noe mer enn bare ansatte, de er medlemmer av familien, og selv om de kanskje ikke er direkte i slekt, er de bundet av magien og varmen i Lois.

Introducing Los Hermanos Azules

After a few unsuccessful attempts to turn the brand around it was Los Hermanos Azules, a Dutch partnership, who knew how to put Lois back on the map. It did not just take vision and financial resources, more importantly it took a deep understanding of and respect and love for the essence and history of the brand. In 2015, Lois was reintroduced. This time with a familiar story but a new, refreshed look.

‘‘Spanish Artistry & Dutch Imagination.’’

Family is an important pillar within Lois. It is a privilege to still be working with the family that is responsible for the success of the past. Knowledge has been passed on from generation to generation and we feel honoured to carry on this legacy together. The people who work for Lois are more than employees, they are members of the family and even though they might not be related by blood, they are bound by the magic and warmth within Lois.

×